Avainsana-arkisto: Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Metalliromun -ja jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Verohallinto on julkaissut ohjeen loppuvuodesta verovelvollisen velvollisuudesta soveltaa käännettyä arvonlisäveroa metalliromun- ja jätteen myynnissä. Ohjetta sovelletaan 1.1.2015 lähtien, kun myyjä harjoittaa romun myyntiä liiketoiminnan muodossa, eikä ole vapautettu verosta.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan myös, kun myydään tuotannon tai muun toiminnan sivutuotteena syntynyttä metalliromua- tai jätettä toiselle verovelvolliselle vastiketta vastaan. Siten uusi ohjeitus voi koskettaa myös konepajoja ja rakennusyrityksiä. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan myös yksittäisiin tai satunnaisiin liiketaphtumiin. Metalliromun- ja jätteen käsite on sidottu tullin CN-nimikkeistöön. Käännetyn arvonlisäverotuksen piiriin saattaa kuulua esimerkiksi käyttökelvottoman teollisuuskoneen myynti.

Tilintarkastajan kanssa on hyvä käydä läpi esimerkiksi käänteistä arvonlisäverovelvollisuutta koskevat laskumerkintävaatimukset.