Huomio kassavirtaan

Havaintojeni mukaan useassa pk-sektorin yrityksessä ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota yhtiön kassavirtaan. Kassavirran avulla yhtiö kuitenkin investoi, maksaa laskut ja palkat sekä mahdollisesti voittoa omistajilleen, joten sen toimiminen on avainasemassa yhtiön menestystä rakennettaessa. Kassavirran tehokkuutta parantamisessa avainasemassa on yhtiön käyttöpääoman hallinta. Yhtiöiden on hyvä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin käyttöpääoman osa-alueisiin:

  1. Myyntisaamiset: Mitkä ovat yhtiön käyttämät maksuehdot? Mikä on myyntisaamisten todellinen kiertoaika? Kuinka paljon yhtiöllä on luottotappioita? Onko yhtiöllä selkeä asiakashyväksyntäprosessi luottotappioiden minimoimiseksi?
  2. Vaihto-omaisuus: Mikä on vaihto-omaisuuden kiertoaika? Kuinka paljon yhtiöllä on vaihto-omaisuusnimikkeitä? Onko vaihto-omaisuudessa hitaasti kiertäviä nimikkeitä? Sitooko vaihto-omaisuus liiaksi yhtiön taloudellisia resursseja?
  3. Ostovelat: Mitkä ovat yhtiön saamat maksuehdot toimittajilta? Onko yhtiöllä selkeä ostopolitiikka? Hyödynnetäänkö mahdolliset vuosialennukset optimaalisesti?

Pienilläkin muutoksilla näissä osa-alueissa yhtiön on mahdollista vapauttaa rahaa muuhun toimintaan. Tilintarkastaja voi auttaa analysoimaan mahdollisia kehityskohteita kassavirran tehostamisessa sekä avustaa toimintaohjeiden laadinnassa.

SVOP-rahaston palautuksen siirtymäsäännökset päättyvät vuonna 2015

Vuonna 2014 voimaan tulleen tuloverolain muutoksen myötä, muun kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä maksettu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoston palautusta verotetaan pääsääntöisesti osinkona. EVL 45§a§:ssä on säädetty poikkeukset, joiden puitteissa SVOP-rahastoa voidaan palauttaa luovutukseksi katsotulla tavalla. Säännösten mukaan palautus tulee tehdä sijoituksen tehneelle  osakkaalle 10 vuoden kuluessa sijoituksesta ja yhtiön tulee antaa luotettava selvitys siitä, että palautuksen kohteena on rahastoon tehty pääomasijoitus. Säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran varojen jakoon, joka on saatu 1.1.2016. Muutoksella voi olla osakkaalle huomattavia verovaikutuksia, jonka vuoksi voi olla suositeltavaa tarkastella siirtymäsäännösten puitteissa ennen 1.1.2014 muodostettujen SVOP-sijoitusten alkuperää ja mahdollista palautusajankohtaa.

Veronkohtaista 2015 -verotuksen aamukahvit 21.1.2015

Keskiviikkona 21.1.2015 Café Cabrioleessa käsitellään vuodelle 2015 verotukseen tulevia muutoksia sekä yrityksen että yrittäjän näkökulmasta sekä kerrataan vuoden 2014 veroilmoituksissa huomioitavia asioita.

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti yrittäjille sekä kirjanpitäjille.
Luennoitsijana toimii KHT-tilintarkastaja Jukka Lampila Uudenmaan Tilintarkastus Oy:stä.

Tule päivittämään tietosi verotuksesta!

Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautuminen pyydetään 18.1.2015 mennessä osoitteeseen:jukka.lampila@uudenmaantilintarkastus.fi