Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt ovat usein yhtiön kannalta ainutkertaisia transaktioita. Oikeiden kumppanien tuoma tuki on siten yritykselle tärkeä lisäresurssi muutostilanteisiin.  Riippumattoman asiantuntijan laatima analyysi tuo varmuutta päätöksentekoon esimerkiksi yrityksen osto- tai myyntitilanteessa.

Asiantuntemuksemme yritysjärjestelyissä kattaa mm. seuraavat osa-alueet:

  • Yhtiöiden perustaminen ja purkaminen
  • Yhtiömuodon muutos
  • Sulautuminen ja jakautuminen
  • Arvonmääritys
  • Taloudellinen Due Diligence