Skip to main content
Kapitalisaatiosopimuksen arvostaminen

Kapitalisaatiosopimuksen arvostaminen

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon kapitalisaatiosopimuksen arvostamisesta käypään arvoon. Lausunnon mukaan kapitalisaatiosopimus on luonteeltaan vakuutussopimus, eikä se siten ole KPL 5:2a§:n tarkoittama rahoitusväline. Tämän vuoksi kapitalisaatiosopimusta ei voida arvostaa käypään arvoon.

Kirjanpitolautakunnan näkemyksen mukaan kapitalisaatiosopimus tulisi käsitellä pysyviin vastaaviin kuuluvana sijoituksena, jonka arvonalentumiskirjaus määräytyy KPL 5:13§ mukaisesti. Tällöin mikäli sijoituksen arvo on pysyvästi poistamatonta hankintamenoa alhaisempi, kirjataan erotus arvonalentumisena kuluksi.