Skip to main content
Yhtiölainallisten asuntojen käsittely asuntosijoittajan tilinpäätöksessä

Yhtiölainallisten asuntojen käsittely asuntosijoittajan tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon sijoitusasunto-osakkeiden käsittelystä tilinpäätöksessä. Lausunnon mukaan sijoitusssuntojen arvonkorotus voidaan kirjata pysyviin vastaaviin luokiteltuihin sijoitusasuntoihin, kun kaikki arvonkorotuksen edellytykset täyttyvät:

  1. todennäköinen luovutushinta
  2. on tilinpäätöspäivänä
  3. pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa
  4. olennaisesti suurempi.

Käytännössä arvonkorotuksen kirjaus edellyttää riippumattoman asiantuntijan lausuntoa. Vaihto-omaisuudessa olevaan asuntoon ei arvonkorotusta voida tehdä.

Mikäli tavoitteena on kuvata taseen oman pääoman määrää on usein riittävää esittää sijoitusasuntojen käypäarvo sekä yhtiölainojen osuuden tilinpäätöksen liitetiedoissa.