Skip to main content

Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt ovat usein yhtiön kannalta ainutkertaisia transaktioita. Oikeiden kumppanien tuoma tuki on siten yritykselle tärkeä lisäresurssi muutostilanteisiin.

 Riippumattoman asiantuntijan laatima analyysi tuo varmuutta päätöksentekoon esimerkiksi yrityksen osto- tai myyntitilanteessa.

Asiantuntemuksemme yritysjärjestelyissä kattaa mm. seuraavat osa-alueet:

  • Yhtiöiden perustaminen ja purkaminen
  • Yhtiömuodon muutos
  • Sulautuminen ja jakautuminen
  • Arvonmääritys
  • Taloudellinen Due Diligence