Skip to main content
Liikennelupalausunto

Liikennelupalausunto

Liikenneluvan saamiseksi tulee luvanhaltijan pystyä osoittamaan, että sillä on taloudelliset voimavarat velvoitteidensa hoitamiseksi. Liikenneluvan haltijalla tulee olla käytettävissään varoja vähintään 9.000 euroa ensimmäisen liikenteessä olevan ajoneuvon ja 5.000 euroa seuraavien ajoneuvojen osalta. Liikennetraktorien osalta varoja tulee olla 4.000 euroa.

Luvanhaltija voi osoittaa vakavaraisuutensa vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen antama takaussitoumus tai pankkitalletus. Vaihtoehtoisesti vakavaraisuuden voi osoittaa hyväksytyn tilintarkastajan antamalla voimavaratodistuksella. Usein liiketoiminnan kannalta on hyödyllisempää pitää yhtiön varat liiketoiminnan käytössä ja osoittaa vakavaraisuus tilintarkastajan todistuksen avulla.

Ota yhteyttä, niin kerromme mitä aineistoa tarvitsemme lausuntoa varten.