Skip to main content
Pääomalaina vai sijoitus SVOP-rahastoon?

Pääomalaina vai sijoitus SVOP-rahastoon?

Yhtiön tarvitessa lisärahoitusta mietitään usein vaihtoehtoina pääomalainaa ja sijoitusta sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Näillä sijoitusvaihtoehdoilla on muutamia keskeisiä eroja, jotka on hyvä huomioida ennen sijoituksen tekemistä.

Pääomalainasta tehdään aina kirjallinen sopimus osapuolten kesken. Se on yhtiön kirjanpidossa korvamerkittyä rahaa, joka palautetaan yhtiön oman pääoman niin salliessa lainaehtojen mukaan antajalleen. Lisäksi pääomalainalla maksetaan usein korkoa, joten sillä voidaan olettaa olevan tuotto-odotuksia. Yhtiön oman pääoman riittävyyttä laskettaessa huomioidaan pääomalaina oman pääoman instrumentiksi, vaikka se voidaankin esittää omalla rivillään vieraassa pääomassa. Pääomalaina on muuhun vieraaseen pääoman nähden takasijaista.

Sijoitus SVOP-rahastoon on koroton. SVOP-rahasto lasketaan mukaan yhtiön nettovarallisuuteen, kun lasketaan kevennetyn osingon enimmäismäärää. Sijoitus SVOP-rahastoon ei yhtiön kirjanpidossa ole vastaavasti korvamerkittyä rahaa kuin laina tai osakepääomaan tehtävät sijoitukset. Tämä on hyvä huomioida tilanteissa, joissa yhtiössä on useita osakkaita ja suunniteltu SVOP-sijoitus ei noudattaisi osakkaiden omistussuhdetta. Sijoituksen palautuksessa noudatetaan voitonjaon säännöksiä ja palautusta voidaan