Skip to main content
Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajan valintavelvollisuudesta säädetään Tilintarkastuslain 4 §:ssä. Yhteisön tulee valita hyväksytty tilintarkastaja, mikäli yhteisön sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:
1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Jos edellä mainitut rajat eivät ylity voidaan yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Lisäksi on hyvä huomioida, että yhteisön rahoitus-, vuokra- tms sopimuksen ehdoissa saattaa olla velvoite valita tilintarkastaja.

Osakeyhtiölain 7:2§ mukaan tilintarkastajan valinta osakeyhtiöissä kuuluu yhtiökokoukselle. Vastaavasti yhdistyksissä tilintarkastajan valinta kuuluu yhdistyslain 5:23 § mukaan yhdistyksen kokoukselle.