Skip to main content
Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus

Kansainvälisen tilintarkastusstandardin ISA 700:n mukaan tilintarkastajan tavoitteena on laatia suorittamansa työn perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja esittää tämä lausunto kirjallisesti raportissa, jossa kuvataan myös lausunnon perusteet. Tätä kirjallista raporttia kutsutaan tilintarkastuskertomukseksi. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää lausunto siitä, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidattomia.

Tilintarkastuskertomuksen rakenne on vakiomuotoinen ja se sisältää otsikon lisäksi tiedot siitä kenelle kertomus on osoitettu, johdantokappaleen sekä tiedot toimivan johdon vastuusta tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan velvollisuuksista. Näiden jälkeen tilintarkastuskertomukseen kirjoitetaan tilintarkastajan lausunto.

Tilintarkastajan lausunto voi olla lain mukaan vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Mikäli tilintarkastaja päätyy antamaan jonkin muun kuin vakiomuotoisen lausunnon, on silloin kyseessä mukautettu tilintarkastuskertomus. Lisäksi tilintarkastaja voi olla myös antamatta lausuntoa ja mainita siitä tilintarkastuskertomuksessa. Lausunnon lisäksi voi toisinaan olla tarpeen mukauttaa tilintarkastuskertomusta lisäämällä tilintarkastuskertomukseen huomautus tai lisätieto.