Skip to main content

Asunto-osakeyhtiön tilintarkastus

Asunto-osakeyhtiön velvollisuudesta valita tilintarkastaja säädetään asunto-osakeyhtiön lain 9:5§:ssä.

Kyseisen lain kohdan mukaan asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos:

  1.  yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa;
  2. tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain 4–6 §:n tai muun lain perusteella; taikka
  3. osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tilintarkastuksissa korotuvat hallinnon tarkastus sekä yhtiöjärjestyksen mukaisten maksuperusteiden noudattaminen. Osakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti ja kustannusten jaossa tulee noudattaa yhtiöjärjestyksessä määritettyjä periaatteita. On yhtiön osakkaiden edun mukaista valita yhtiön tilintarkastajaksi alan ammattilainen. KHT Jukka Lampila on toiminut usean taloyhtiön tilintarkastajana ja hänellä on usean vuoden kokemus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tarkastuksista.